Gastouderfabriek: training & expertise
voor gastouders en gastouderbureaus

Interactievaardigheden – het Grote Interactiespel voor de gastouderopvang

De slagroom op de taart

Ons bewust zijn van de interactievaardigheden en deze optimaal toepassen is een manier om de kwaliteit van pedagogisch handelen vorm te geven. Kwaliteit is nooit toevallig! 

Hoe vertaal je de diversiteit van situaties in kwaliteit van opvang? Kwaliteit bieden, tijdens de opvang van jonge kinderen, waarbij we gebruik maken van ons waardevolle gereedschap: de interactievaardigheden.

Deze dan specifiek inzetten om zo te kunnen voldoen aan de wettelijk gestelde vier pedagogische opvoedingsdoelen. Kinderen zijn de motor van hun eigen ontwikkeling en wij leveren de benzine.

Door goede interactievaardigheden op de juiste wijze in te zetten, kan gericht ingehaakt worden op zoveel kansen die zich voordoen. Kansen om zo breed mogelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van de jonge kinderen.

Ben je op zoek naar een gerichte manier waarop jij jouw pedagogische vaardigheden kunt versterken?

  • Wil jij jouw pedagogisch handelen onder de loep nemen en (blijven) reflecteren?
  • Wil je handelen vanuit kennis en daarbij het houvast hebben om goed in te kunnen spelen op “lastige” situaties?
  • Wil je jouw handelen gericht kunnen afstemmen op de behoeften en ontwikkeling van jonge kinderen?

Dan is de workshop met het interactiespel iets voor jou. Dit vooral wanneer jij de opvang verzorgt van kinderen van 0 tot 4 jaar.

Een leuke en interactieve manier om samen te werken aan pedagogische kwaliteit, gevuld met inspirerende leermomenten. Een manier om actief betrokken te zijn en te blijven. Op een speelse en uitnodigende wijze gaan we reflecteren op de 6 belangrijkste pedagogische vaardigheden. Met behulp van materialen met herkenbare pedagogische situaties. Theorie en praktijk worden zo met elkaar verweven.

Na deze workshop kun jij je vaardigheden direct actief inzetten. Je bent je meer bewust van jouw pedagogische omgangswijze en jouw reageren op de gedragingen van de kinderen.

Meer informatie ontvangen? Of heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op met Gastouderfabriek. Klik op de button hiernaast en vul het formulier in of bel ons op 06 37172055.
Contact opnemen