Gastouderfabriek: training & expertise
voor gastouders en gastouderbureaus

Gastouders & Echtscheiding

Ruim een op de drie huwelijken (relaties) eindigt doormiddel van een scheiding. Een groot deel van de scheidingen vindt plaats wanneer de kinderen in de basisschoolleeftijd zijn of daarvoor. Door een scheiding van de ouders krijgt het leven van kinderen een andere wending. De ouders bepalen het moment waarop zij gaan scheiden, de kinderen scheiden gedwongen mee. De zekerheden die zijn in het bestaande gezinsverband hadden, vallen daardoor voor een groot deel weg. Een logisch gevolg kan zijn dat kinderen hun zorgen, vragen of problemen rondom de scheiding mee naar de gastouder nemen. De gastouder neemt voor kinderen een centrale plaats in, omdat zij daar veiligheid en zekerheid ervaren. Regelmatig zullen gastouders door ouders en/of hun kinderen geïnformeerd worden over de scheiding. Maar niet iedere ouder is even openhartig over wat zich thuis afspeelt.

De kinderen zenden in de meeste gevallen (verbale en/of non-verbale) signalen af, waaruit kan blijken dat zij problemen ervaren en ermee worstelen. Het is voor de gastouder van belang om de signalen te herkennen en om daar adequaat op in te kunnen spelen binnen de kaders van het beroep. De training is ontwikkeld om gastouders meer inzicht te geven in de manier waarop zij met de problematiek rond kinderen van gescheiden ouders om kunnen gaan.

Hierin komen de volgende onderwerpen aanbod;

  • Gevolgen voor kinderen van een scheiding
  • Welke signalen kun je waarnemen als professional
  • Hoe communiceer je met beide ouders na de scheiding van hun kind.
  • Hoe kun je als professional het kind steunen in de scheidingsperiode.
  • Beknopt het juridisch kader.

 

Meer informatie ontvangen? Of heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op met Gastouderfabriek. Klik op de button hiernaast en vul het formulier in of bel ons op 06 37172055.
Contact opnemen