Gastouderfabriek: training & expertise
voor gastouders en gastouderbureaus

Mariska Horst

Vanaf mijn 24e levensjaar ben ik me gaan bezighouden met bewustwordingsvraagstukken en persoonlijke groei. Dit is een periode geweest waarin ik geconfronteerd werd met het overlijden van een dierbaar persoon. Tegelijkertijd waren er grote veranderingen gaande op het gebied van relatie, wonen en werk. Ik heb ervaren hoe waardevol het kan zijn om ondersteund en gecoacht te worden in mijn leerproces, om weer terug te komen in mijn eigen kracht.

Vanuit deze ervaring ben ik cursussen en opleidingen gaan volgen m.b.t. coaching, training en behandeling van mensen met persoonlijke vraagstukken.
– Enneagram coach (EIK)
– Heijkoop trainer (basis en vervolg)
– Oplossingsgericht werken
– Orthopedagoog (Hoger Kader, HBO+)
– Cognitief Gedragstherapeutisch werker (lid beroepsvereniging VGCT)

Sinds 2007 ben ik gestart met een eigen coachingspraktijk aan huis te Den Haag, gericht op kinderen en volwassen met diverse vraagstukken. Daarnaast werk ik als teamcoach op locatie bij instellingen die betrokken zijn rondom de zorg voor mensen met complexe zorgvragen. (GGZ, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, etc.)

Als orthopedagoog coach, train en behandel ik kinderen en hun ouders en/of opvoeders binnen diverse opvoedsituaties. Zo kunnen er vragen zijn rondom:

– zindelijkheid
– eet- en drinkgedrag
– slaapproblemen
– leren samen te spelen
– omgaan met emoties (angsten, boosheid)
– rouwverwerking
– zelfvertrouwen
– verwerken van traumatische ervaringen

Mijn expertise is gericht op:
– kinderen met (het vermoeden van) een ontwikkelingsachterstand. Dit kan zijn een lichamelijke, verstandelijke, sociale of emotionele achterstand.
– kinderen met (het vermoeden van) psychiatrische problematiek.
– kinderen met bijzonder gedrag (ook wel moeilijk verstaanbaar gedrag genoemd).

Vanuit mijn visie geef ik er de voorkeur aan om niet alleen het kind te behandelen, maar om ook de opvoeders te betrekken bij de behandeling. Zij kennen immers het kind het beste en zij zullen een blijvende steun zijn voor het kind, ook na de behandeling.

www.mariskahorst.nl

Meer informatie ontvangen? Of heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op met Gastouderfabriek. Klik op de button hiernaast en vul het formulier in of bel ons op 06 37172055.
Contact opnemen