Gastouderfabriek: training & expertise
voor gastouders en gastouderbureaus

Frieda Verhage

Naast gecertificeerd Kindertolk ben ik gediplomeerd Coach en Trainer en eigenaar van praktijk Positief Benaderen. Een positieve relatie tussen kind en opvoeder is de weg naar ontwikkeling!

Mijn opgedane kennis en ervaring als moeder, leidinggevende, beleidsmedewerker, coach en trainer binnen de kinderopvang zet ik in voor de begeleiding van ouders met jonge kinderen. Ik vindt het daarbij belangrijk om te kijken naar de dingen die wel werken.

En in de 1e plaats ben ik moeder van een zoon en vanaf zijn geboorte is hij een grote spiegel voor me geweest. Ben ik druk (al is het maar in mijn hoofd) dan is het mijn zoon die deze onrust uitvergroot in zijn gedrag…. Alsof hij wil zeggen; ‘Kijk eens mam wat je doet. Doe nou eens rustig aan.’ Uit eigen ervaring weet ik dat een kind waar je je zorgen om maakt, geduld, aanpassingsvermogen en energie van je vraagt.

Vanuit deze ervaring volgde ik diverse trainingen en die kennis en ervaring heb ik verwerkt in de training en voorlichting die ik geef over het signaleren van Kindermishandeling en het werken met de meldcode.

Sinds 2002 ben ik werkzaam binnen de kinderopvang.
Ik heb mezelf de afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van kinderopvang/gastouderopvang, dit heeft geresulteerd in een breed aanbod trainingen/workshops voor pedagogisch medewerkers, gastouders en vrijwilligsters.
Ik heb enkele jaren als leidinggevende van een gastouderbureau gewerkt, ik ken de branche goed en mijn missie was professionalisering van het gastouderschap. Ik ben het dan ook helemaal eens met Ottavia dat het tijd wordt dat gastouderschap een nieuw imago krijgt; een imago dat past bij dit waardevolle en belangrijke beroep!

Frieda Verhage

www.positiefbenaderen.nl

Meer informatie ontvangen? Of heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op met Gastouderfabriek. Klik op de button hiernaast en vul het formulier in of bel ons op 06 37172055.
Contact opnemen