Gastouderfabriek: training & expertise
voor gastouders en gastouderbureaus

Eline Weijers

Ik ben Eline Weijers, getrouwd met Coen en samen hebben we een zoon (2009). Ik geniet enorm van kinderen: hun verwondering, enthousiasme en leven in het hier en nu!

Waar ik in geloof is dat een stevig geworteld kind dat lekker in zijn vel zit opgroeit tot een succesvolle en stabiele volwassene. Een hechte emotionele band tussen ouder/opvoeder en kind speelt hierin een belangrijke rol. Daarom begeleid ik vanuit mijn bedrijf Ouderschap vanuit je Hart ouders en opvoeders bij de emotionele ontwikkeling van hun kinderen.

Waar ik mij op richt is gastouders handvatten geven om zo met situaties om te gaan als een baby of jong kind dat veel huilt, een kind dat verlegen is, een peuter die zijn grenzen aan het verkennen is, een kind met driftbuien, een kind dat niet luistert of een dwars en brutaal kind. Handvatten waardoor gastouders nieuwe perspectieven krijgen om met de emoties van hun gastkinderen om te gaan en er zo voor te zorgen dat iedereen weer lekker in zijn vel zit.

Dit doe ik via het geven van trainingen, workshops en lezingen, individuele begeleiding en het schrijven van blogs.

Wat ik samenbreng in Ouderschap vanuit je Hart is mijn ervaring als moeder, mijn 15 jaar ervaring als trainer en coach en mijn psychologische opleiding in de Karakterologie (die de emotionele ontwikkelingsfasen van een kind behandelt zoals de fase van hechting, autonomie, hulp vragen en eigen willetje). Ik werk tevens vanuit het gedachtegoed van Aletha Solter en Thomas Gordon.

Wat ouders/opvoeders zeggen nadat zij met mij gewerkt hebben is o.a. ‘Eline haar betrokkenheid is voelbaar, een frisse en andere blik, niet-oordelend, voelde meteen vertrouwd, praktische adviezen, erg leerzaam, bewust van mijn eigen gedrag, op een positieve manier met opvoeden bezig zijn’.

Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten en samen aan de slag te gaan.

Hartelijke groeten, Eline

www.ouderschapvanuitjehart.nl

Meer informatie ontvangen? Of heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op met Gastouderfabriek. Klik op de button hiernaast en vul het formulier in of bel ons op 06 37172055.
Contact opnemen